Conversation Between TarponCars and truyenthai

1 Visitor Messages

  1. công ty luật http://tutozone.net/ dịch vụ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san ết thần long, đồng thời xuất thủ, thực lực của nàng tuy rằng yếu hơn Huyền Thiên cùng Tiểu Hổ một chút nhưng đủ để đánh bại lục tinh đế giả, Thất Tinh Đế Giả cũng có thể chống đỡ.
    Đă có Long Tử Nghiên cùng Tiểu Hổ tương trợ, công kích của Tề Vũ, Triệu Không...các đế giả bị ngăn lại.
    Mà Huyền Thiên cưỡi gió bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, vận chuyển lực lượng Bát Chuyển Kiếm Đan bổ ra từng đạo kiếm quang màu bạc không ngớt công kích Tần Chinh Hoa.
    Khoảng cách của song phương, từ ngàn dặm chậm răi thu nhỏ lại đến chín trăm dặm, tám trăm dặm...
    Mặc dù Tần Chinh Hoa thi triển Thần cấp vơ họ
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1