Conversation Between chenyinl and truyenthai

1 Visitor Messages

  1. công ty luật http://tutozone.net/ dịch vụ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san ái để ta cắn nuốt, không tới vài ngày ta có thể toàn bộ luyện hóa hấp thu, khôi phục thực lực đến thất tinh cực hạn.
    Huyền Thiên gật nhẹ đầu, biết rơ hiện tại kiếm si theo thương thế khôi phục, thực lực càng ngày càng mạnh, tốc độ thôn phệ linh hồn thần niệm càng lợi hại, chỉ là linh hồn cảnh giới càng cao, thần niệm, năng lượng cũng càng mạnh, tốc độ kiếm si tiêu hóa không c̣n nhanh như vậy.
    Hưu Hưu Hưu Hưu hưu...
    Huyền Thiên xuất kiếm như tia chớp phong ấn lỗ khảm bên trái, từng bước từng bước phá vỡ, từng đạo linh hồn cửu giai sơ kỳ từ bên trong b́nh ngọc vọt ra.
    Ṿng xoáy đen kịt kiếm
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1