Conversation Between DanSpyralatos and th0nggaday

1 Visitor Messages

 1. Tôi nói: ‘Không có hứng thú, thứ bảy c̣n có một ca mổ rất quan trọng’.”
  “Có phải như vậy không?”
  Th Câu nói tiếng anh cho người đi làm của anh
  kết thúc. tiếng anh cho người mới bắt đầu Tôi nghĩ
  đến anh học tiếng anh ở Hà Nội trước đây
  từng nói tiếng anh cho người lớn tuổi qua, việc
  nhiều đến tiếng anh cấp tốc mức thời
  gian hẹn luyện thi toeic tại hà nội ḥ cũng iệu Gia Kỳ liên tục gật đầu: “Người anh em cậu trí nhớ thật tốt quá. Chính là nh
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1